विचारवेध निबंध स्पर्धा २०१९

  निबंध स्पर्धा खालीलपैकी एका विषयावर निबंध लिहा —निबंधांचे विषय– : १ गुगल माझा गुरु २ जागतिकीकरण आणि पर्यावरण ३ वित्तीयभांडवलाची जागतिक मिरासदारी ४ जगRead More

आवाहन

आवाहन विचार करण्याचे स्वातंत्र्य आणि विचारांची अभिव्यक्ती करण्याचा अधिकार यांचे रक्षण करण्यासाठी, त्यांचा विस्तार करण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्याची आज गरज आहे. समाजाच्या प्रगतीसाठी निर्भीड आणि सखोल विचारमंथनRead More